Header Ads

Cara Meruqyah Anak Autis

Cara Meruqyah Anak Autis  
Cara Meruqyah Anak Autis  

Dari Humaid bin Qais Al Makki berkata; "Suatu ketika dua anak Ja'far bin Abu Thalib dibawa ke hadapan Rasulullah  ﷺ . Beliau bertanya kepada perawatnya: "Kenapa aku melihat keduanya sangat kurus?" penjaganya menjawab, "Wahai Rasulullah, penyakit 'ain telah menyerang mereka berdua dengan cepat. Tidak ada yang menghalangi kami untuk meminta mereka diruqyah, hanya saja kami tidak mengetahui apakah anda menyetujuinya.' Rasulullah   ﷺ lalu bersabda: 'Ruqyahlah mereka, karena sesungguhnya jika ada yang dapat mendahului takdir, niscaya penyakit 'ain-lah yang akan mendahuluinya." [Muwatha' Malik 1473]

Anak autis, cacat mental ataupun jasad merupakan gangguan jin keturunan. Jadi ruqyah difokuskan kepada ayah dan ibunya. Sebelum ruqyah tazkiyyah mereka hingga betul-betul kembali kejalan yang lurus, ikrarkan ikrar pemutusan hubungan dan perjanjian dengan jin (tutorial 13). Selanjutnya insya Allah saya bahas di buku ke 2 saya. uastad nai
Diberdayakan oleh Blogger.